Pravidla ochrany osobních údajů


Dáváte souhlas s tím, aby Vás společnost R+B WEB GROUP s.r.o. (dále jen „Reslu.cz“) zařadila na základě Vaší registrace na stránkách www.reslu.cz (dále též jen „stránky Reslu.cz“) do seznamu členů Reslu.cz (dále jen „členové“), jenž vede v souvislosti s poskytováním rezervačních služeb (dále též jen „rezervace“ nebo “rezervační služby”) v partnerských salonech, jejichž seznam je uveřejněn na stránkách Reslu.cz (dále jen „partnerské salony“). Rezervační služby můžete využívat buď na základě registrace na stránkách Reslu.cz, nebo bez registrace po provedení rezervace přes rezervační formulář na stránkách Reslu.cz, na který přistoupíte buď ze stránek Reslu.cz, nebo budete na rezervační formulář přesměrováni ze stránek partnerského salonu, v níž budete provádět rezervaci.

Udělujete společnosti Reslu.cz souhlas ke zpracování svých kontaktních osobních údajů, jež uvedete při registraci či rezervaci na stránkách Reslu.cz, a pokud jste k rezervačnímu formuláři přistoupili prostřednictvím stránek partnerského salonu, tak udělujete také partnerskému salonu, ve vztahu ke kontaktním osobním údajům uvedeným v rezervačním formuláři, souhlas ke zpracování těchto údajů, a to pro účely kontaktování v rámci smluvního vztahu se společností Reslu.cz a pro účely zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb, výrobků, nabídek a informací společnosti Reslu.cz či partnerského salonu nebo obchodních partnerů společnosti Reslu.cz či partnerského salonu, a pro účely kontaktování výherců případných marketingových soutěží pořádaných společností Reslu.cz či partnerským salonem.

Souhlas je dán na dobu platnosti registrace člena na stránkách Reslu.cz, pokud jste členem, či na dobu pěti let, pokud jste neregistrovanými uživateli.

Poskytnutí údajů je dobrovolné. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím žádosti na e-mailovou adresu info@reslu.cz, či na e-mailovou adresu salonu, jde-li o obchodní sdělení salonu, nebo odpovědí na konkrétní zaslanou zprávu, případně i telefonicky na čísle call centra uvedeného na stránkách Reslu.cz.

Osobní údaje členů jsou zpracovávány a používány výhradně společností Reslu.cz či partnerským salonem, případně zpracovateli, s nimiž R+B WEB GROUP s.r.o. či salon uzavře příslušné zpracovatelské smlouvy, a to výhradně pro výše uvedené účely. Speciální nabídky jsou členům zasílány na jejich e-mailovou adresu nebo na jejich členský profil. Reslu.cz neposkytne ani jinak nezpřístupní třetí osobě údaje poskytnuté Reslu.cz na základě výše uvedeného souhlasu a vyvine maximální úsilí, aby ani salon neposkytl a ani jinak nezpřístupnil třetí osobě údaje poskytnuté partnerskému salonu.

Reslu.cz neručí za zpracování osobních údajů salonů. Pro jakékoliv připomínky ke zpracování údajů salonů je třeba se obrátit přímo na salon.

Člen má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat Reslu.cz či partnerský salon o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů) v případě, že zjistí nebo se domnívá, že Reslu.cz či partnerský salon provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho osobního a soukromého života nebo v rozporu se zákonem (zejména jsou-li údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), jakožto i právo se v případě porušení svých práv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Při zpracování Vašich údajů klademe velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Veškeré osobní údaje jsou uloženy na elektronickém úložišti chráněném aktuálním antivirovým softwarem. Přístup k úložišti je také chráněn heslem. V rámci společnosti jsou pravidla přístupu ke členské databázi a případně dalším osobním údajům nastavena tak, aby k nim měl přístup pouze okruh zaměstnanců či externích spolupracovníků, který s údaji nutně potřebují nakládat při poskytování rezervačních služeb či služeb s nimi souvisejících. Veškerý personál, jenž přichází s osobními údaji do styku, je poučen o povinnosti mlčenlivosti a dalších povinnostech podle zákona o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje jsou Vám na stránkách Reslu.cz zpřístupněny po Vašem přihlášení ke členskému profilu (tedy po zadání Vašeho e-mailu a hesla). Pokud nejste registrovaným členem, budou Vám Vaše osobní údaje zpřístupněny na žádost zaslanou na e-mailovou adresu info@reslu.cz.

Shromažďované a zpracovávané údaje jsme povinni poskytnout v případech vymezených právními předpisy orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, atd.

Tato pravidla ochrany osobních údajů jsou platná a účinná od 5. Května 2015.
Datum poslední aktualizace: 5
Května 2015 R+B WEB GROUP s.r.o.