Obchodní podmínky


ÚVODNÍ INFORMACE

Pečlivě si prostudujte následující všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „podmínky“) registrace na stránkách www.reslu.cz (dále též jen „stránky Reslu.cz“) a rezervování služeb v partnerských salonech (dále též jen „rezervace“ nebo “rezervační služby”). Jak je uvedeno dále, registrací či provedením rezervace potvrzujete, že jste tyto podmínky četli, porozuměli jejich obsahu, nemáte k nim výhrady a vyslovujete s nimi souhlas; současně se podmínky stávají smluvním ujednáním mezi Vámi a společností R+B WEB GROUP s.r.o., IČ: 019 35 801, se sídlem: Praha 10, Hostivař, Chudenická 1059/30, PSČ 102 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 213436 (dále jen „Reslu.cz“).

Rezervační služby Reslu.cz dávají jak registrovaným členům (dále jen „členové“), tak neregistrovaným uživatelům možnost snadné a rychlé rezervace služeb v partnerských salonech, jejichž seznam je uveřejněn na stránkách Reslu.cz (dále jen „partnerské salony“), prostřednictvím stránek Reslu.cz. Po uskutečnění rezervace může člen získat za určitých podmínek body a případně také další výhody.REGISTRACE A UDĚLENÍ SOUHLASU

Registrace na stránkách Reslu.cz

Rezervační služby na stránkách Reslu.cz je možné využívat také bez registrace, ale pouze členové mají určité výhody, dále uvedené v těchto podmínkách (zejména zisk bodů za provedené rezervace, jež lze vyměnit za kupon, který je možný uplatnit jako slevu v některých partnerských salonech; Reslu.cz doporučuje registraci na stránkách Reslu.cz).

Zaregistrovat se lze na stránkách Reslu.cz zadáním e-mailu a hesla po stisknutí tlačítka „Registrovat“ v pravé horní části stránek Reslu.cz a kliknutím na „Vytvořit účet“. Následně je možné provádět rezervace ve vybraných partnerských salonech. Registrace není zpoplatněna. Úspěšná registrace Vám bude potvrzena zprávou zaslanou na zadanou emailovou adresu uvedenou v registračním formuláři.

Jedna fyzická osoba se může na stránkách Reslu.cz registrovat pouze jednou, a to pouze s platnou emailovou adresou a telefonním číslem.

Smluvní vztah, na jehož základě jsou využívány služby Reslu.cz v souladu s podmínkami, trvá po dobu platnosti Vaší registrace na stránkách Reslu.cz, nebo, pokud nejste členem, po dobu, po kterou využíváte rezervačních služeb Reslu.cz. K ochraně osobních údajů a podmínkám poskytnutí Vašeho souhlasu s jejich zpracováním viz Pravidla ochrany osobních údajů zde.


Ukončení registrace

Člen může kdykoli bez udání důvodu zrušit svou registraci na stránkách Reslu.cz, a to prostřednictvím emailu info@reslu.cz. Reslu.cz může kdykoli bez dalšího upozornění zrušit registraci kteréhokoli člena, pokud se odůvodněně domnívá, že člen porušuje tyto podmínky. Společnost Reslu.cz si vyhrazuje právo ukončit registraci na stránkách Reslu.cz kterémukoli členovi a znemožnit využívání rezervací a výhod s nimi spojených zejména v případě, kdy člen opakovaně provádí rezervace, aniž by je uplatnil v příslušném partnerském salonu.

Za porušení těchto Podmínek se nepovažuje, pokud člen řádně zruší již provedenou rezervaci před uvedeným časem rezervace, a to prostřednictvím stránek Reslu.cz (viz čl. 3.2 níže).

Společnost Reslu.cz si rovněž vyhrazuje právo ukončit členskou registraci zejména v případech, kdy se člen snaží neoprávněně získat body či jiné výhody, je registrovaný pod neplatnou emailovou adresou a/nebo neplatným telefonním číslem, či je déle než 12 měsíců neaktivní/neprovedl žádnou rezervaci. V případě zrušení členského účtu společností Reslu.cz nebudou členovi jeho případné body či jiné výhody, na něž by měl jako registrovaný člen nárok, jakkoli nahrazeny.

Poskytnutí souhlasu s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Jakýmkoliv používáním stránek Reslu, zejména však provedením rezervace či registrace, dáváte souhlas s podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů.PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ REZERVAČNÍCH SLUŽEB RESLU.CZ


Provedení rezervace

Využívání rezervačních služeb Reslu.cz je omezeno na fyzické osoby starší 18 let. Rezervační služby mohou využívat jak členové, tak neregistrovaní uživatelé.

Postup pro vytvoření rezervace je následující:

UPOZORNĚNÍ: PODMÍNKOU PRO ČERPÁNÍ BODŮ ČI JINÝCH VÝHOD U VYBRANÝCH PARTNERSKÝCH SALONŮ, KTERÉ TYTO VÝHODY ČLENŮM POSKYTUJÍ, JE VŽDY PŘEDCHOZÍ ELEKTRONICKÁ REZERVACE, PŘI KTERÉ VYPLNÍTE REZERVAČNÍ FORMULÁŘ NA STRÁNKÁCH RESLU.CZ. PŘI TELEFONICKÉ REZERVACI NÁROKY NA ZISK BODŮ ČI JINÝCH VÝHOD NEVZNIKAJÍ.

Reslu.cz vyvine maximální úsilí, že dojde k rezervaci již kliknutím na „REZERVOVAT“ na rezervačním formuláři.

Reslu.cz má otevřeno každý den bez ohledu na svátky nebo víkendy, přičemž aktuální pracovní doba je zveřejněná na stránkách Reslu.cz. Den před časem rezervace zašle Reslu.cz členovi či neregistrovanému uživateli email s připomínkou blížící se rezervace. Hodinu po čase rezervace zašle Reslu.cz členovi email s žádostí o hodnocení navštíveného partnerského salonu.


Platnost a zrušení rezervace

Při výběru data a času rezervace je třeba řídit se otvírací dobou a případnými doplňujícími podmínkami vybrané partnerského salonu. Výhodu (s výjimkou bodů) je možno čerpat pouze v den a čas uvedený a potvrzený jako datum rezervace při vyplňování rezervačního formuláře. Rezervace je přenosná, tedy rezervace a případných výhod (s výjimkou bodů) s ní spojených mohou využít i jiné osoby, než člen či neregistrovaný uživatel. Využití rezervace a případných výhod s ní spojených je jednorázové. Provedenou rezervaci lze zrušit jen prostřednictvím stránek Reslu.cz nebo na telefonním čísle Reslu.cz uvedeném v sekci Kontakt, a to nejpozději den před časem, na který je rezervace učiněna. Porušení těchto pravidel pro zrušení rezervace je důvodem pro stržení Reslu.cz bodů, opakované porušení je pak důvodem pro zrušení členského účtu (viz čl. 2.2 výše).VÝHODY PŘI UŽÍVÁNÍ REZERVAČNÍCH SLUŽEB RESLU.CZ


Body

Každý člen (nikoliv tedy neregistrovaný uživatel) získává za podmínek uvedených na stránkách Reslu.cz body na svůj bodový účet Reslu.cz (dále jen „body“).

UPOZORNĚNÍ: REZERVACE JEN NĚKTERÝCH PARTNERSKÝCH SALONŮ JSOU ODMĚNĚNY BODY. ZDA ZA REZERVACI V KONKRÉTNÍM SALONU DOSTANE ČLEN BODY ČI NIKOLIV JE UVEDENO NA STRÁNKÁCH RESLU.CZ.

V případě provedené rezervace, kterou člen nevyužil a kterou včas (v souladu s čl. 3.2 výše) nezrušil, je členovi z jeho bodového účtu jako penále odečteno 30 bodů, které by jinak za rezervaci získal. Tím není dotčeno právo Reslu.cz zrušit členský účet v případě opakovaného nevyužití provedené rezervace bez jejího včasného a řádného zrušení.

Podrobnosti o získávání, odečítání a uplatnění Reslu.cz bodů jsou k dispozici na stránkách Reslu.cz.

Na body je nárok jen podle těchto podmínek uveřejněných na stránkách Reslu.cz a případně dalších pravidel uveřejněných na stránkách Reslu.cz. Reslu.cz může tato pravidla kdykoliv jednostranně změnit. Člen nemá nárok na body či jiné výhody v případě, že obchází či zjevně zneužívá pravidla pro získání Reslu.cz bodů či jiných výhod uveřejněná v těchto podmínkách či na stránkách Reslu.cz.

Body lze po dosažení určitého počtu vyměnit za některou z odměn aktuálně nabízených na stránkách Reslu.cz. Nelze požadovat proplacení bodů v penězích.

Body lze směnit za kupon podle čl. 5.2 níže, a to nejpozději 6 měsíců od data, kdy byly členovi body přiděleny. Nesmění-li člen body do 6 měsíců od přidělení za kupon, body automaticky propadají.


Jiné výhody

Členové mohou dále čerpat výhody nabízené některými partnerskými salony spočívající ve speciálních nabídkách, akcích, slevách, bonusech či jiných speciálních nabídkách. Konkrétní výhoda je vždy uvedena na stránkách Reslu.cz u daného salonu a je podmíněna odesláním požadavku o rezervaci na stránkách Reslu.cz a následným potvrzením rezervace v příslušném partnerském salonu. Čerpání výhod rovněž závisí na aktuálním stavu v dané provozovně (viz čl. 6 níže).

UPOZORNĚNÍ: NE VŠECHNY PARTNERSKÉ SALONY NABÍZEJÍ VÝHODY SPOJENÉ S REZERVACÍ - INFORMACE O TOM ZDA A JAKÉ VÝHODY POSKYTUJE KONKRÉTNÍ PARTNERSKÝ SALON JSOU UVEDENY V ZÁLOŽCE „AKCE/SLEVY“ NA PROFILU DANÉHO SALONU NA STRÁNKÁCH RESLU.CZ.

Výhody spojené s rezervacemi nelze navzájem sčítat a kombinovat, tj. jedna osoba může uplatnit vždy jen jednu výhodu ResLu.cz při jedné návštěvě partnerského salonu. Záleží na konkrétním partnerském salonu, zda umožní kombinovat výhodu s jinou slevou či bonusem - čerpání výhod nemusí být k dispozici ve spojení např. s věrnostními kartami nebo se speciálními nabídkami partnerských salonů a nemusí být k dispozici v určité dny. Veškerá takováto omezení jsou plně v kompetenci konkrétního partnerského salonu.

Kterýkoliv partnerský salon má právo omezení akceptace čerpání výhod při plné obsazenosti anebo uzavření provozovny z důvodu plné exkluzivity. Partnerský salon je dále oprávněna změnit nabídku svých nabízených služeb.KUPONY

V některých partnerských salonech lze využít kupony. Kupony je možné získat buď zakoupením (dárkový kupon), výměnou za body či zdarma v rámci promo akcí Reslu.cz. Podmínky uplatnění kuponu jsou uvedeny v těchto podmínkách a také na kuponech.


Nákup dárkového kuponu

Dárkový kupon lze objednat po přihlášení vyplněním příslušného formuláře na stránkách Reslu.cz, kde jsou rovněž zveřejněny možné hodnoty kuponu. Dárkový kupon bude členovi zaslán doporučeně poštou na doručovací adresu, kterou člen uvede a která se automaticky uloží k jeho profilu. Člen má možnost adresu měnit v nastavení. Po odeslání objednávky obdrží člen výzvu k platbě. Platba je možná elektronicky, buď platební kartou, či převodem na účet Reslu.cz č. 2102544227/2700. Po připsání platby na účet Reslu.cz je členovi poštou odeslán tištěný dárkový voucher. Reslu.cz neúčtuje poštovné ani žádné další poplatky za zaslání dárkového kuponu, pouze cenu kuponu. V rámci jednoho nákupu lze zakoupit neomezený počet dárkových kuponů.

Každý dárkový kupon má unikátní kód, který lze využít pouze jednou. Uplatnit dárkový kupon lze jen prostřednictvím rezervace do daného partnerského salonu provedené na stránkách Reslu.cz zadáním unikátního kódu dárkového kuponu v rezervačním formuláři. Po ověření platnosti kódu dárkového kuponu dokončí člen rezervaci. Reslu.cz následně členovi potvrdí platnost rezervace zasláním zprávy na jeho registrovanou emailovou adresu. Člen je dále povinen partnerskému salonu sdělit kód kuponu.


Směna Reslu.cz bodů za kupon

Kupon lze získat také směnou za nasbírané body na Reslu.cz účtu. V případě nasbírání 500 bodů na účtu má člen v rezervačním formuláři možnost vyměnit své body za kupon v hodnotě 500 Kč. Hodnota kuponu bude členovi odečtena z útraty při návštěvě partnerského salonu. Za kupon lze směnit vždy jen aktivní body, tj. body již připsané na členský bodový účet v okamžiku směny.

Na jednu útratu lze uplatnit vždy jen jeden kupon v hodnotě maximálně 500 Kč.


Uplatnění kuponů

Platnost kuponu je uvedena na kuponu. Po vypršení platnosti voucheru nevzniká nárok na vrácení zaplacené částky či vyměněných bodů.

KUPONY LZE UPLATNIT POUZE V TĚCH PARTNERSKÝCH SALONECH, KTERÉ KUPONY PŘIJÍMAJÍ - NE VŠECHNY PARTNERSKÉ SALONY PŘIJÍMAJÍ KUPONY.

Zda partnerský salon přijímá kupony je zobrazeno pod rezervačním formulářem pro daný salon - v případě, že partnerská restaurace kupony přijímá, je pod formulářem uvedena možnost „Uplatnit kupon“. Pokud partnerský salon kupony nepřijímá, je pod formulářem uvedeno „Salon nepřijímá Reslu kupony“. Aktuální seznam partnerských salonů akceptujících Reslu.cz kupon je rovněž v záložce „KDE UPLATNIT KUPON“ na stránkách Reslu.cz. V případě, že člen provede rezervaci, pro kterou bude chtít uplatnit kupon, ale do partnerského salonu se na čas rezervace nedostaví, aniž by rezervaci řádně a včas zrušil (v souladu s čl. 3.2 výše), kupon mu propadá.

Nevyčerpanou hodnotu kuponu nelze požadovat v hotovosti. V případě, že hodnota kuponu je vyšší, než hodnota útraty v salonu, částka, o níž hodnota kuponu překračuje útratu, propadá.PARTNERSKÉ SALONY

Partnerské salony poskytují rezervační služby, některé partnerské salony jsou smluvně zavázány k poskytování výhod členům, kteří provedli platnou rezervaci. Aktuální seznam partnerských salonů je umístěn na stránkách Reslu.cz a je pravidelně aktualizován. Partnerské salony jsou oprávněny kdykoli ukončit smluvní vztah s Reslu.cz nebo změnit svou nabídku výhod; Reslu.cz není povinna o tomto člena informovat.


Hodnocení salonů

Každý uživatel může svou návštěvu v partnerském salonu ohodnotit, nejpozději však do 6 měsíců od data uskutečněné rezervace. Výsledné hodnocení partnerského salonu na stránkách Reslu.cz bude vždy aktuálně vypočítáno na základě mediánu (tzn. prostřední hodnoty) všech zobrazených hodnocení.

Pro zadání hodnocení si člen může zvolit přezdívku/nick. Partnerský salon je na jeho hodnocení oprávněn reagovat (a Reslu.cz může odpověď na stránkách Reslu.cz zveřejnit), v takovém případě je člen o této reakci informován emailem a má možnost reakci opětovat. Reslu.cz si vyhrazuje právo hodnocení člena nezveřejnit či smazat, pokud nabude podezření, že se jedná o hodnocení založené na fiktivní rezervaci nebo pokud hodnocení obsahuje vulgární výrazy či bude zjevně nepravdivé či nebude k věci.


Odpovědnost salonů

Partnerské salony poskytují rezervace a případné výhody s nimi spojené na vlastní odpovědnost. Společnost Reslu.cz neodpovídá za plnění ze strany jednotlivých partnerských salonů. Jakékoliv reklamace služeb partnerského salonu je třeba uplatnit přímo u příslušného partnerského salonu. Společnost Reslu.cz neručí a neodpovídá za případné spory a reklamace mezi členem či neregistrovaným uživatelem a partnerským salonem. Společnost Reslu.cz si vyhrazuje právo na změnu rozsahu nebo zrušení výhod a právo na změnu partnerských salonů bez nutnosti předchozího kontaktování, informování a souhlasu členů či neregistrovaných uživatelů. Aktuální informace jsou vždy k dispozici na stránkách Reslu.cz.OSOBNÍ ÚDAJE

Při zpracování osobních údajů, jež poskytnete Reslu.cz nebo partnerskému salonu, v níž jste učinili rezervaci, se řídí samostatným dokumentem „Pravidla ochrany osobních údajů“ dostupným na stránkách Reslu.cz, nebo zde.RŮZNÉ


Pro-linky na jiné webové stránky

Reslu.cz nenese odpovědnost za funkčnost a obsah internetových odkazů na internetové stránky subjektů odlišných od Reslu.cz, umístěných na stránkách Reslu.cz, ani za ochranu dat a informací, které jsou zpřístupněné na jiných internetových stránkách a stránkách, které nejsou chráněny bezpečnostními opatřeními Reslu.cz.


Obsah stránek Reslu.cz

Reslu.cz vyvine maximální úsilí k tomu, aby všechny informace uvedené na stránkách Reslu.cz byly vždy aktuální a přesné, nicméně může se stát, že se vyskytnou malé chyby či nepřesnosti, za které se Reslu.cz předem omlouvá. Všechny materiály a informace obsažené na stránkách Reslu.cz jsou ve výlučném vlastnictví Reslu.cz a společnost Reslu.cz si k nim vyhrazuje veškerá práva. Na stránkách Reslu.cz může být také zobrazena propagace služeb či produktů Resu.cz či smluvních partnerů Reslu.cz. Materiály a texty obsažené na stránkách Reslu.cz mohou být měněny, publikovány nebo jinak distribuovány pouze s předchozím souhlasem Reslu.cz. Reslu.cz si vyhrazuje právo provádět změny a úpravy na těchto stránkách i bez předchozího upozornění, kdykoli to bude považovat za vhodné. Veškeré změny v těchto podmínkách nabudou účinnosti 7 dnů po jejich zveřejnění na stránkách Reslu.cz. Nebude-li člen se změnami souhlasit, je oprávněn svou registraci zrušit.


Podněty

Společnost Reslu.cz si váží názorů a zpětné vazby členů i neregistrovaných uživatelů. Názory a podněty týkající se partnerských salonů nebo stránek Reslu.cz prosím zasílejte na info@reslu.cz. Reslu.cz si vyhrazuje právo zaslané příspěvky citovat, a to i bez uvedení jména odesilatele, dle svého uvážení.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 5.května.2015.
Datum poslední aktualizace: 5. května 2015
R+B WEB GROUP s.r.o.